• F4
  • F3
  • F2
  • F1

Georg Stark in his indigo workshop.Georg Stark in his indigo workshop.

De Duitse indigoverver, Georg Stark, en het Textile Research Centre, hebben samen een tentoonstelling opgezet over een intrigerend aspect van een gedeeld Duits-Nederlands cultureel erfgoed, namelijk het verven van textiel met indigo. De tentoonstelling is ondersteund door de regering van de deelstaat Niedersachsen, in Duitsland. 

Het oude ambacht van het verven met indigo is toegevoegd aan de UNESCO-lijst van Duits cultureel erfgoed en wordt in Duitsland op allerlei manieren ondersteund. Georg Stark is als ambachtsman zelf ook erkend door UNESCO.

In Nederland is de situatie echter anders. De laatste indigo-werkplaats in Nederland was in Staphorst, voor de productie van het zogenaamde stipwerk, maar die is ongeveer dertig jaar geleden gesloten. Dit was des te meer onfortuinlijk, omdat volgens verschillende bronnen de eerste werkplaats voor indigo in Europa juist in Nederland werd geopend, tegen het einde van de zeventiende eeuw.

 

In the exhibition, Georg Stark, from Jever in Ost-Friesland, presents his own work. At the same time, the exhibition shows the work of the last indigo dyeing workshop in the Netherlands, which was run by Kob Vloedgraven in Staphorst. These include examples of the famous 'stipwerk', well-known from the traditional costume of the region. The exhibition also shows precious, centuries-old dyed and printed textiles, made of linen and silk, and old receipes written in secret formulas. Textile students of Osnabrück University will show their new designs using ancient indigo techniques.

The exhibition will discuss and visualise the origins of indigo dyeing in India and the transfer of some indigo designs via Egypt to Europe. 

Whether some well-known phrases about 'Blue Monday' ('Blauwe Maandag in Dutch) or 'Out of the blue' actually derive from the old craft of indigo dyeing will be discussed by Georg Stark at the opening of the exhibition on 7th November. This is said in an old German poem: 

“Wie ein Magier mischt der Meister Mit Spangrün, Vitriol und Waid Auch zaubrisch Zonen, Zahl und Zeit; Und Blüten, die ein Weitgereister Vielleicht bei Tempeltänzerinnen In Surakarta einst gesehen, Erblühen „á la indienne“ In weiß auf blaugefärbtem Linnen“


Zoek in TRC website

TRC in een notendop

Hogewoerd 164
2311 HW Leiden
Tel. +31 (0)71 5134144 /
+31 (0)6 28830428  
info@trc-leiden.nl

Openingstijden: Maandag tot/met donderdag, van 10.00 tot 16.00 uur.
Andere dagen alleen volgens afspraak.

Bankrekening:
NL39 INGB 0002 9823 59
t.a.v. Stichting Textile Research Centre.

Toegang gratis, maar een vrijwillige bijdrage is zeer welkom.

TRC Gallery tentoonstelling, 6 febr.. t/m 25 juni 2020: Amerikaanse Quilts

facebook 2015 logo detail

 

 

Financiële giften

The TRC is afhankelijk van project-financiering en privé-donaties. Al ons werk wordt verricht door vrijwilligers. Ter ondersteuning van de vele activiteiten van het TRC vragen wij U daarom om financiële steun:

Giften kunt U overmaken op bankrekeningnummer NL39 INGB 000 298 2359, t.n.v. Stichting Textile Research Centre.

Omdat het TRC officieel is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), en daarbij ook nog als een Culturele Instelling, zijn particuliere giften voor 125% aftrekbaar van de belasting, en voor bedrijven zelfs voor 150%. Voor meer informatie, klik hier

Voor het overmaken van giften, kunt U ook gebruik maken van Paypal: