Gekleed in de Waard

Gekleed in de Waard

Euro 5,-

een overzicht van streekkleding in de 19e en 20e eeuw.

Herman Roza

2007

ISBN 9789070960520

99 p.

harde kaft

LET OP: dit exemplaar heeft lichte waterschade

Dit boek gaat over de materiële cultuur in de Alblasserwaard. Met name de kleding en sieraden die de bewoners dagelijks droegen. Hun lijfgoed, de bovenkleding en alles waarmee ze zich heel bescheiden sierden. Lange tijd is deze materiele cultuur van ondergeschikt belang geweest. Maar de groeiende belangstelling naar onze voorouders, hoe zij hebben geleefd en gewoond, werpt vanzelf de vraag op hoe zij zich hebben gekleed. Niet dat het hier om een specifieke klederdracht gaat. Dat kan niet, want deze klederdrachten vinden we alleen terug in gesloten gemeenschappen. En dat is de Alblasserwaard, hoewel het gebied bijna geheel omringd wordt door rivieren, nooit geweest. De kleding die hier werd gedragen verschilde niet zoveel van wat in de rest van Zuid-Holland gebruikelijk was. Natuurlijk, er waren lokale kenmerken en verschillen. Stand en afkomst speelden de grootste rol bij de keuze -voor zover die gemaakt kon worden- van de kleding. Contacten met de stad zorgden voor noviteiten, maar wie was aangewezen op de stoffen van een marskramer bleef op het gebied van de materiële cultuur veel langer in zichzelf gekeerd. Daardoor ontstonden er per dorp of zelfs per buurtschap opvallende verschillen. Natuurlijk waren er standsverschillen. Een boerenmeid was anders gekleed dan een boerin. En die droeg weer wat anders dan de mevrouw van de notaris. Liep de dominee door-de-week met een 'hoge zijje' door het dorp, de boer droeg steevast zijn deftige pet en diens knecht een eenvoudiger exemplaar. Ook tussen de burgers onderling waren er verschillen. Dat had deels te maken met rijkdom, maar geloof en durf hebben ook een bijdrage aan deze materiele cultuur geleverd.

+
-

Zoek in TRC website

TRC in een notendop

Hogewoerd 164, 2311 HW Leiden. Tel. +31 (0)71 5134144 / +31 (0)6 28830428  info@trc-leiden.nl

Openingstijden: Maandag tot/met donderdag, van 10.00 tot 16.00 uur. Andere dagen alleen volgens afspraak. Wegens vakantie gesloten tot 11 augustus.

Bankrekening: NL39 INGB 0002 9823 59, t.a.v. Stichting Textile Research Centre.

Toegang gratis, maar een vrijwillige bijdrage is zeer welkom.

TRC Gallery tentoonstelling, 5 sept. - 19 dec. 2019: Sokken&Kousen

facebook 2015 logo detail

 

 

Financiële giften

The TRC is afhankelijk van project-financiering en privé-donaties. Al ons werk wordt verricht door vrijwilligers. Ter ondersteuning van de vele activiteiten van het TRC vragen wij U daarom om financiële steun:

Giften kunt U overmaken op bankrekeningnummer NL39 INGB 000 298 2359, t.n.v. Stichting Textile Research Centre.

Omdat het TRC officieel is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), en daarbij ook nog als een Culturele Instelling, zijn particuliere giften voor 125% aftrekbaar van de belasting, en voor bedrijven zelfs voor 150%. Voor meer informatie, klik hier

Voor het overmaken van giften, kunt U ook gebruik maken van Paypal:


Abonneer u op de TRC Nieuwsbrief